Nacházíte se: Titulní stránka

AKTUALITY

8. setkání členů Národního sdružení PKU a jiných DMP,z.s., a 13. Výroční členská schůze Národního sdružení PKU a jiných DMP, z.s.

Lísek, hotel Skalský Dvůr – 27.9.-30.9.2018.

Ve dnech 27.9.- 30.9.2018 proběhlo v Lísku, hotel Skalský Dvůr 8. setkání členů Národního sdružení PKU a jiných DMP,z.s., kterého se zúčastnilo 189 účastníků a hostů, z toho 59 účastníků s PKU nebo jinou DMP.

V jeho rámci se uskutečnila 13. Výroční členská schůze Národního sdružení PKU a jiných DMP, z.s, na kterém bylo odsouhlaseno zvýšení počtu členů Výboru NS PKU a jiných DMP na 7 osob a byly na něm zvoleny nové statutární orgány sdružení včetně nové předsedkyně (p.Anna Kalinová) a 2 místopředsedů (Ing. Šárka Štěrbová a Tomáš Souček). Aktuální složení Výboru NS PKU a jiných DMP naleznete zde.

Další podrobnosti k setkání naleznete zde.

Kurs asijské kuchyně pro PKU (pořádá Nutricia, a.s.)

Podrobnosti o této akci a o přihlašování na ni naleznete v přiloženém letáku.

Kalorické tabulky (www.kaloricketabulky.cz) – info o rozšíření funkčností

Aplikace Kalorické tabulky byla v nedávné době doplněna o nové funkcionality umožňující využití této aplikace pro účely evidence potravin a sestavování jídelníčků pro pacienty s fenylketonurií a jinými DMP. Aplikace existuje ve verzi pro web a též jako mobilní aplikace. Bližší podrobnosti o možnosti přístupu do této rozšířené aplikace naleznete zde.

NĚCO O SDRUŽENÍ

Národní sdružení PKU a jiných DMP, z.s. (dále jen Sdružení) je podpůrná nezisková organizace sdružující pacienty s fenylketonurií (PKU) a obdobnými dědičnými metabolickými poruchami (DMP) z celé ČR.

Cílem Sdružení je těmto pacientům a jejich rodinám pomáhat ve všech ohledech každodenního života, spolupůsobit při zlepšování jeho kvality a zmírňovat nepříznivé sociální i zdravotní důsledky těchto onemocnění.

K dosažení těchto cílů pro své členy Sdružení organizuje aktivity spojené s výměnou zkušeností jednotlivých členů v oblasti dodržování léčebných postupů a diety (víkendové pobyty dětí, víkendové pobyty dospělých, Mikulášské besídky), podle potřeby vydává informační časopis Metabolík a jiné informační materiály k problematice PKU a jiných DMP a ve spolupráci s metabolickými centry spoluorganizuje edukační kurzy vaření nízkobílkovinných jídel. Dále v rámci svých finančních možností zajišťuje analýzy fenyalaninu, metioninu a jiných aminokyselin v potravinách s cílem zvýšení kvality života pacientů s PKU a jinými DMP a v neposlední řadě provádí hájení zájmů těchto pacientů vůči státu a poskytuje aktuální informace a poradenskou činnost prostřednictvím legislativního okénka na těchto stránkách.

Pokud Vás tento program zaujal, přihlášku do sdružení ve formátu PDF naleznete zde a ve formátu DOC zde.

Na těchto stránkách naleznete podrobnosti a bližší informace o činnosti a aktivitách Sdružení a dále informace o jednotlivých metabolických poruchách a o zdravotních a dietních omezeních, spojených s těmito poruchami, odkaz na program na výpočet aminokyselin a bílkovin ve zkonzumované potravě a legislativní okénko s přehledy dávek, nároků a úlev, které mohou náležet pacientům s PKU a jinými DMP.

Činnost Sdružení je z převážné míry umožněna díky darům našich hlavních sponzorů, kterými jsou firmy Nestlé Česko (zastoupená obchodní značkou Vitaflo), Nutricia, IEM Allergy (zastupující na trhu v ČR firmu Dr.Schär Medical Nutrition), RX modality Czech (zastupující na trhu v ČR firmu MetaX), Metaboli Med (zastupující na českém trhu firmu POA Pharma) a Bezgluten. Kromě toho je činnost sdružení financována členskými příspěvky, dary od jiných dárců (zde děkujeme za dlouholetou podporu Nadaci Fondation d´Enterprise BEL Paris, firmám Wanzl Hněvotín a EPO Machinery Frenštát pod Radhoštěm a rodině Kuželkových) a od roku 2009 i dotacemi z Úřadu vlády ČR - Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

K dosažení výše uvedených cílů přivítá Sdružení od potenciálních dárců též jakýkoli finanční nebo věcný dar. V tomto případě kontaktujte kohokoli ze statutárních zástupců Sdružení, kteří jsou uvedeni kontaktech, kteří s Vámi domluví podrobnosti dalšího postupu.

Připomínky k obsahu těchto stránek a návrhy na jejich opravy a doplnění adresujte prosím na adresu radek.puda@seznam.cz.